Фахівцями ТОВ “Крок” розроблена технологія і обладнання для очищення внутрішньої поверхні трубок гідромеханічним методом від різного роду відкладень.

Спосіб грунтується на методі сколювання відкладень роликовою насадкою, що обертається, або зубчастою коронкою, що центрується, з одночасним видаленням шламу потоком рідини, що підводиться під тиском.

Основні переваги застосованого ТОВ “Крок” методу очищення теплообмінного обладнання:

 • не вимагає демонтажу устаткування, що очищається;
 • якість очищення трубок до 98%;
 • повністю виключено ушкодження внутрішньої поверхні трубок;
 • повністю замінює усі методи очищення;
 • економічно вигідний (має нижчу собівартість порівняно з іншими методами);
 • устаткування, інструмент, спосіб виробництва робіт має серію “ноу-хау” і захищений патентами;
 • дозволяє очищати трубки, що мають повороти і вигини різного радіусу;
 • метод вибухобезпечний.
Очистка установками серии Крок

Останні досягнення фірми:

 • очищення теплообмінників виробництва Італії, що складаються з 2800 трубок завдовжки 8.2 метра і внутрішнім діаметром 6 мм Теплообмінники були повністю забиті карбідом заліза і підготовлені до утилізації. Очищені до початкового стану.
 • очищення парогенератора виробництва ФРН цеху піролізу хімічного підприємства. 200 трубок внутрішнім діаметром 11.5 мм і завдовжки 15 метрів з нероз’ємним коліном. Відкладення – кокс, трубки забиті повністю. Очищені до початкового стану.
Очистка установками серии Крок

Сфери застосування устаткування, вироблюваного ТОВ фірмою “Крок”:

 • енергетична (виробництво електричної і теплової енергії);
 • переробка корисних копалин;
 • в органической и неорганической химии;
 • у органічній і неорганічній хімії;
 • у легкій промисловості;
 • виробництво холоду;
 • у системах опалювання, вентиляції і кондиціонування повітря;
 • у металургійній і коксохімічній промисловості;
 • у промисловому охолодженні;
 • у харчовій промисловості;
 • у цукровій промисловості;
 • у целюлозно-паперовій промисловості;
 • у судновій промисловості;
 • в пивоварінні;
 • у військово-промисловому комплексі.
Очистка установка серии Крок